BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
04


D

hoofdindex

Overige beginletters:
Zoeken op beginletter achternaam auteur:
A / B / C / D / E/ F / G / H / I / J / K / L / M

 N / O / P/ Q / R / S / T / U / V / W / X/ Y/ Z
G.L. van Dalfsen

Boeken
-Het inwaartsch licht bij de quakers, in het bijzonder bij Barclay (1940) proefschrift (Dalf 1) 
-Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde (1945) (Dalf 2) 
-In de vergulde driehoek: twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam 
(1979) (Dalf 3) 

Artikelen
"De plaats van Woodbrooke in het Quakerisme en de betekenis er van voor ons", Barchem-bladen (1934-1935) 290-298 (M.2) 
"Sterven en geboren worden", Het Kouter 6 (1941) nr.1, 18-29 (Z.Dalfen en M.1) 

K. van Dam

Artikelen
"Verdraagzaamheid als tussen oplossing" in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 21-22  (Bosm 2) 

A. Dicou

Boeken
-De overweldigende natuur (1989) met anderen (Dico 7) 
-Jakob en Esau, IsraŽl en Edom: IsraŽl tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieŽn over Edom (1990) proefschrift (Dico 1) 
-Edom, Israel’s Brother and Antagonist: The role of Edom in biblical prophecy and story (1994) (Dico 2) 
-Vitale Vrijzinnigheid: verslag van een onderzoek (2001) met J.F. Klijnsma (Dico 3) 
-Van ideaal tot realiteit: 20 jaar Woonkollektief Purmerend [1985-2005] (2006) ed. met anderen (Dico 4) 
-Honderd jaar Zusterkring: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1906-2006 (2006) ed. (Dico 5) 
-Een mens - vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) ed. met J.F. Goud (Dico 6)
-Heilig. Gewoon nu (2012) met S. Coenradi (Dico 8)
-Des hommes et des dieux: Tibhirine en Koningshoeven (2012) (Dico 9)
-Jezus (2014) uit de serie Goddeeltjes (Dico 10)

Artikelen
“Het propaedeutisch onderwijs in het bijbels Hebreeuws aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: van de oprichting van de Universiteit tot de Tweede Wereldoorlog (1877–1940)” in: K.A. Deurloo en F.J. Hoogewoud ed., Beginnen bij de letter Beth: opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor dr Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam ( 1985) 17–26 (Deur 3) 
"JHWH en Edom in Amara en in Jesaja 63:1" in: M.G.D. Harbers e.a. ed., Tussen Nijl en Herengracht: een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss (1988) 17-26 (Harb 1) 
"Door de natuur bedreigd (Jes. 34 en 35)" in: B. Dicou e.a., De overweldigende natuur (1989) 3-14 (Dico 7) 
"Literary Function and Literary History of Isaiah 34", Biblische Notizen 58 (1991) 30-45 (Z.Dicou) kopie 
“Een ambivalente moraal. Het verhaal van Rebekka” in: B. Siertsema ed., Aartsmoeders (1994) 35–48 (Sier 1) 
"Oude en nieuwe verhalen over God: de bijbel en moderne literatuur" in: E. Delvaux-den Boer e.a. ed., Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap (NPB 1870-1995) (1996) 37-52 (Delv 1) 
"'Use the guile of my words to strike them down' (Jud.9:10). Introducing Judith in a liberal protestant congregation", in: Unless some one guide me ...., Festschrift for K.A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Suppl. Series 2 (2001) 265-272 (Z.Dicou) kopie 
"Waar komt ons geloof vandaan?" (2002) reactie op vlugschrift 18: Waar komt ons geloof vandaan? (Z.Dicou) machineschrift (t.b.v. Convent) 
“Interreligieuze dialoog in het licht van de bijbelse bronnen” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds:  interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 9-16, Vlugschrift 19 (B.58) 
"Aan God de lof en eer" in: M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed., Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 86-90 (Bosm 1) 
"Geloven op het internet" in: T.M. JonquiŤre en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk - kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 46-49 (Jonq 2) 
"Jezus in popsongs en videoclips" en "Een vrijzinnige 'gemeente van Christus' in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens - vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 129-136 en 148-159 (Dico 6) 
"Votum en groet van Johan Goud" in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 2 (Goud 13) 
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. ViŽtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
"Als geloof  bij jezelf begint" in: Arminiusreeks 1 (2015) 3-4 (B 59)
"Ten geleide" in Marina Slootmans, Denken en geloven; een touwtrekwedstrijd, Arminiusreeks 2 (2016) 3 (B 60)
"Armoede, rijkdom en het kwijtschelden van schulden" in: S. Coenradie e.a: Weg met de Bijbel; gids voor vrijzinnig bijbellezen (2017) (Coe 2)
"Mens en planeet"  in: S. Coenradie e.a: Weg met de Bijbel; gids voor vrijzinnig bijbellezen (2017) (Coe 2)

Diversen:
-Godsbeelden (1992) scriptie (N.Dico.1) 

H.C. Diferee

Boeken
-Drie eeuwen kerkgeschiedenis. Gedenkboek 300-jarig bestaan gemeente Amsterdam 1630-1930 (H.Ams.2) (plank hoge boeken) 

Artikelen
"Toespraak, gehouden bij de overdracht van het Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Gemeente Amsterdam" (7 sept.1930) (Z.Diff) kopie 

Ton van Dijk

Diversen:
-Krantenartikelen (Z.Dijk)

Over T. van Dijk:
-Monique Snoeijen, "Papa, ga je bij mama of bij Han slapen?", NRC Handelsblad (12 november 1998) (Z.Dijk) 

A.C. Dorhout Mees

Artikelen
“Als je dominee wordt in Lochem” in: Feestboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente te Lochem (1979) 38–42 (H.Loc.1) 
“1957–1960 Herinneringen aan Doesburg” in: Gedenkschrift Remonstrantse gemeente Doesburg 1885–1985 (1985) 19–20 (H.Doe.1) 
"Vrijzinnigheid geen vies woord" in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 15-18 (G. e18b) 

W.B. Drees

Boeken
-Beyond the big bang: Quantum Cosmologies and God (1990) proefschrift (Dree 1) 
-Van niets tot nu: een wetenschappelijke scheppingsvertelling (1996) (Dree 2) 
-Heelal, mens en God: vragen en gedachten (1996) (Dree 3) 
-Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) met anderen (Dree 5) 
-Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999) ed. (Dree 4)

Artikelen
“Een beetje geloven: vooruitblik op een boek over vrijzinnig geloven in deze tijd” in: W.B. Drees e.a., Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) 33-41 (Dree 5)
"Een beetje geloven - een vrijzinnige stijl" en "Een vriend die mijn feilen toont: bevrijdende en bedreigende wetenschap" in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 7-15 en 129-141 (Dree 4) 
"Theology and Science - Which Theology? Which Science?" in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 289-300 (Krop 1) 
"Verbeelding van een wereld met wetenschap" in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) !79-188 (Holt 8) 

Joannes Drieberge

Boeken
-De praedestinatione et gratia liber (2e dr Amsterdam 1745) (K.Dri.1)
-Dertien Predikaetsien over uitgelezene texten uit het Evangelium van Joannes (1748) (K.Dri.2)

Over Joannes Drieberge:
-J. van Eijnaten, "Drieberge, Jo(h)annes" in BLGNP dl 5 (2001) 153-155 (X.5)

J. Duivesteijn

Diversen
-De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865 (2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1) 
-De remonstranten in Bleiswijk, 1610-1865 (juni 2003) Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleisijk, Blesewic Nummer 49 (H.Ble.1)
-De Remonstranten in Bleiswijk, inleiding 10 juni 2013 (2013) (H.Blei.1) 

C.C. Dutilh
Over C.C. Duthil:
-F.B. Bakels, Wachter op de morgen: het korte leven van Christian Corneille Duthilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944 (1988) (Bake 1) 

Bernardus Dwinglo 

Boeken
-Christalijnen bril tot versterckinge van 't schemerende ghesicht der eenvoudigen.....waerdoor sij  claerlick aenschouwen moghen het weder-schriftelycke en landtverderfelijcke ghevoelen Adriani Smoutii (1613) (Knuttel 2075) (gesponsord) (L.Dwi.1) 
-*Samengebonden: 1) Polyst-steen tot weghneminghe van de vuyle vlecken des Cristalijnen Brils,  Anoniem. 1614; 2) Protest des auteurs van den Christalijnen Bril, tegens den gepretendeerden  Polijst-steen, Dwinglo. Rotterdam, 1614; 3) Ooghen-troost: dat is, clare openinge en de grondighe  wederlegginghe van het protest des Christalynen Brillemakers, anoniem (Amsterdam, 1614) ( L.Dwi.2) 
-*Grouwel der Verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse: Dat is, claer ende warachtich verhael  vande voornaemste Mis-handelingen, Onbillijcke Procedueren ende 27 Nulliteyten des Nationalen  Synodi 1618-1619. 2 delen in 1 band (Enckhuysen 1622) (K.Dwi.1) naar boven


index namen
hoofdindex