BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
21U

hoofdindex

Overige beginletters:
Zoeken op beginletter achternaam auteur:
A / B / C / D / E/ F / G / H / I / J / K / L / M

 N / O / P/ Q / R / S / T / U / V / W / X/ Y/ Z
 Johannes Uytenbogaert (1557-1644) 

Boeken:
-Kerckelicke Historie (1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.1) 
-Leven, kerckelicke bedieninghe en zedighe verantwoordingh (2e dr: 1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.2) 
-*Leven, kerckelicke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh. 1645 (titel pagina beschadigd) 
-Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge (1868/1874) 6 banden (K.Uyt.3)

Over Johannes Uytenbogaert:
-H.C. Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (1875) 3 dln (Rogg 3) 
-J.H. de Ridder Sr., "Onze kerkelijk troebelen", Geloof en Vrijheid 21 (1887) 164-171 (Z.RidSr) 
-B. Tideman Jzn, "Het huis van Johannes Wtenbogaert te 's Gravenhage" in: Die Haghe
(1903) 1-17 (I. a2) 
-A.H. Haentjens, "Johannes Uytenbogaert en de Stichting der Remonstrantsche Broederschap" in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 109-136 (HeeG 2) 
-G.J. Hoenderdaal, "Uytenbogaert in Utrecht", NTT 22 (1967/8) 3-12 (Z.Hoen)
Genootschap Amstelodamum
-S.A.C. Dudok van Heel, "Mr. Johannes Wtenbogaert (1608-1680) een man uit remonstrants milieu en Rembrandt van Rijn" in: Zeventigste Jaarboek: liber amicorum I.H. van Eeghen (1978) 146-169 (Geno 1)  
-’t Wterste Effort; het jaar 1630 in en voor de Remonstrantsche Societeit (1991) samengesteld uit
fragmenten uit “Brieven en onuitgegeven stukken” van Johannes Wtenbogaert (BloG 6) 
-M.F. de Vries, "Hiermede, mon cousyn, seg ick dieu" in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 27-36 (Adri 15) 
-Portret van Johannes Wtenbogaert door Rembrandt (1633) in: Bulletin van het Rijksmuseum 40 (1992) 4 en 42 (1994) 4 en Bulletin van de Vereniging Rembrandt 13 (2003) nr. 3 (Rijk 1 a-c)
-G.G. Hellinga, "Johannes Wtenbogaert", Leiders van de Gouden Eeuw (2009) 143-147 (Hell 1)
-Henk van Os, "Rembrandt schildert Wtenbogaert", Moederlandse geschiedenis (2005) 44-49 (Os 1) 

naar boven


index namen
hoofdindex