BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
24X

hoofdindex

Overige beginletters:
Zoeken op beginletter achternaam auteur:
A / B / C / D / E/ F / G / H / I / J / K / L / M

 N / O / P/ Q / R / S / T / U / V / W / X/ Y/ Z
Er zijn geen auteurs met deze beginletterOm na te gaan of het FTP programma werkt, heb ik deze pagina gebruikt. Ik ga deze pagina nu naar de re server verzenden. Ik ben benieuwd of het werkt.
Ik heb ook een kopie van een andere pag. toegevoegd.

J.H. Zelm van Eldik

Boeken:
-Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) (Zelm 1)
 
S.B.J. Zilverberg

Boeken:
Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)

Artikelen
:
"Gerard Brandt als kerkhistoricus", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv)
 
T. Zondervan

Artikelen
:
"Zuilmelancholie", VrijZicht (december 1999) 26 (Z.Zond)
 
W.F. Zuurdeeg

Boeken
:
-A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics (1946) 
  proefschrift (Zuur 1)
-An analytical philosophy of religion (1958) (Zuur 2)
-Man before chaos (1968) (Zuur 3)

Over W.F. Zuurdeeg

-J. van Sluis, “De analytische godsdienstwijsbegeerte bij Willem Frederik Zuurdeeg”, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 9 (1998)95-109 (Z.Zuur)
-J. van Sluis, “Zuurdeeg, Willem Frederik”, BLGNP dl. 1 5 (Kampen 2001) 5284–5285 (X.5)
-H.J. Siebrand, “Religieuze overtuiging als uitdaging bij Willem Frederik Zuurdeeg (1906-1963)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 116-125 (Jaco 2)
 naar boven


index namen
hoofdindex