BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
26Z

hoofdindex

Overige beginletters:
Zoeken op beginletter achternaam auteur:
A / B / C / D / E/ F / G / H / I / J / K / L / M

 N / O / P/ Q / R / S / T / U / V / W / X/ Y/ Z
J.H. Zelm van Eldik

Boeken:
-Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) (Zelm 1)
 
S.B.J. Zilverberg

Boeken:
Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)

Artikelen
:
"Gerard Brandt als kerkhistoricus", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv)
 
T. Zondervan

Artikelen
:
"Zuilmelancholie", VrijZicht (december 1999) 26 (Z.Zond)
 
W.F. Zuurdeeg

Boeken
:
-A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics (1946) 
  proefschrift (Zuur 1)
-An analytical philosophy of religion (1958) (Zuur 2)
-Man before chaos (1968) (Zuur 3)

Over W.F. Zuurdeeg

-J. van Sluis, “De analytische godsdienstwijsbegeerte bij Willem Frederik Zuurdeeg”, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 9 (1998)95-109 (Z.Zuur)
-J. van Sluis, “Zuurdeeg, Willem Frederik”, BLGNP dl. 1 5 (Kampen 2001) 5284–5285 (X.5)
-H.J. Siebrand, “Religieuze overtuiging als uitdaging bij Willem Frederik Zuurdeeg (1906-1963)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 116-125 (Jaco 2)
 


naar boven


index namen
hoofdindex