Bibliotheek Remonstrantica

                       
   

  hoofdindex       .                    
 
Bijbels, Bijbelcommentaren, Liedboeken
                   
   

   Inhoud:
            -Bijbels
            -Bijbelcommentaren
            -Liedboeken
   

.


  Bijbels

-Nederlandse bijbels en hun uitgevers 1477-1952 (1952) Ulco Proost (R. a1)
-Vertaald verleden: beknopte geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland (2001) A.J. van den Berg (R. a13)
-De Delftse bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977 (1977) C.C. de Bruin (R. a2)
-De Delftse Bijbel (1477): heruitgave 1977. 2 delen (R. a2)
-Statenvertaling. Uitgave van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1894): trouwbijbel van het echtpaar Cos-Prince (R. a3)
-De heilige schrift met platen van G. Dorť (1873) (R. a4) (plank hoge boeken)
-Leidsche vertaling: OT Genesis-Ester (1899), OT Job-Maleachi (1901), NT (1912) (R. a5) -NBG vertaling 1951 (1975) (R. a16)
-Willebrord vertaling 1975 (1995) Katholieke Bijbelstichting (R. a6)
-Groot Nieuws Bijbel 1972-1982 (1983) (R. a7)
-Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) standaard editie met deuterocanonieke boeken (R. a17)
-Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) literaire editie (R. a18)
-De Naardense Bijbel (2004) (R. a10)
-Het Nieuwe testament is zes vertalingen (1997; 7de druk): De Statenvertaling, De vertaling van Prof. dr. A.M. Brouwer, De Lutherse vertaling, De Petrus-Canisiusvertaling, De Leidse vertaling, De nieuwe vertaling van het N.B.G. (R. a8)
-Esperanto vertalingen:
     -OT en NT met de deuterokanonieke boeken (1954 en 2003) (R. a11)
     -Matteus, Marcus, Lucas, Johannes (1992) G. Berveling (R. a11)
     -Numeri (Nombroj) (1999) G. Berveling (R. a11)
     -De deuterokanonieke boeken, 3 dln (la duakanonaj libroj) (2001) G. Berveling (R. a11)      -Brieven van Paulus, deel 1, met aantekeningen (2004) G. Berveling (R. a11)
     -De brief aan de HebreeŽn (2008) G. Berveling (R. a11)
     -Handelingen, HebreeŽn, Jacobus, Petrus 1-2, Johannes 1- 3, Judas, Openbaring
      (Flanke je Jesuo: la Nova Testamento, volumo 3) (2010) G. Berveling (R a11)
     -Het Nieuwe Testament (La Bona Mesago de Jesuo: la Nova Testamento volumo 2)
      (2012) G. Berveling (R a11)
-Tussen oud en nieuw: deuterokanonieke of apokriefe boeken (1975) (R. a12)
-Novum Testamentum Graece (1912) N.T. in het Grieks (R. a14)
-HÍ Palaia DiathÍkÍ - O.T. in Grieks (Septuagint - uitg. Gr Orth. Kerk) (R. a15)
-Novum Testamentum Graece, N.T. in het Grieks (R. a17)
-Novum Testamentum Latinum, N.T. in het Latijn  (R. a18) 
-Tanach, Sja'ar en NBG, het Oude Testament Hebreeuws-Nederlands (R. a19)
.naar bovenBijbelcommentaren

-Phoenix Bijbel Pockets met medewerking van o.a. J. van Goudoever, L.J. van Holk,
 H.J. Heering, W.F.H. Hensen, A.M. van Peski (1962-1969) (R)S.Pho.1 – (R)S.Pho.30
 
De Schepping (1962)
Het Paradijs (1962)
De Vloed en de Toren (1962)
Jozef en de Aartsvaders (1962)
De Uittocht (1962)
De Woestijn (1963)
De Intocht (1963)
Richteren (1963)
Koningen en Kronieken (1964)
Jesaja (1964)
Jeremia (1964)
De Profeten der Ballingschap (1964) 
De Opbouw na de Ballingschap (1965)
De Psalmen (1965)
Job (1965
De Wijsheid (1966)
DaniŽl (1966)
MaccabeeŽn (1967) 
Het komen van de Messias 
De kring der leerlingen 
De Bergrede (1966) 
Gelijkenissen en genezingen (1967) 
Het kruis (1968)
De Opstanding (1968) 
Het evangelie in Jeruzalem en AntiochiŽ
Het evangelie in de oostelijke wereld (1968)
Het evangelie in de westelijke wereld 
De macht van de keizer (1969)
De roeping van de kerk
De bijbel (1969)
 

.naar bovenLiedboeken

-Coot van Doesburgh, Licht: 100 liedjes voor iedereen: met eenstemmige melodieŽn (2012) (T. 1)
-Godsdienstige liederen NPB, 5e dr (1915) (T. 2)
-Liederenbundel NPB (1944) (T. 3)
-Liederenbundel NPB, vierstemmige uitgave (1949) (T. 4)
-Liederenbundel Remonstrantsche Broederschap  (T. 5)
-Liedboek voor de kerken: psalmen en gezangen (1973) (T. 6)
-Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Koor- en orgeluitgave. Meerstemmige zettingen (1973) (T. 7)
-Lenteleven : godsdienstige liederen voor de zondagsschool, de catechisatie, de godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin uitgegeven door de N.P.B. (1913) ed. A.M.A. Reijnders e.a. (T. 8)
-V.C.S.B. Getijdenboek (1960) (T. 9)
-Jong is ons harte. Liederenbundel V.C.J.C. (1930) (T.10)
-Kinderen van ťťn vader (1956) ed. H.J.W. Modderman (T.13)
-Tussentijds. Liederen voor kerkdiensten, vieringen en bijeenkomsten. Remonstranten en NPB (1999) (T.16)
-Tussentijds: aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken (Kampen 2005) (T.17)
-Westhill-bundel voor onze kleintjes voor Kinderkapel, Huisgezin en Zondagschool (2de dr. 1928) (T. 18a)
-Idem, met aantekeningen van H.J.W. Modderman (T. 18b)
-Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk (2013) (T. 11)

.naar boven.