BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
M - DIVERSEN
hoofdindex
Periodieken

-Het Kouter. Onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur (voortzetting van Barchem Bladen en Smidse; voortgezet als Wending) 1936-1941 (redactie o.m.: R. Baelde: 1936 – 1941; L.J. van Holk: 1936 - 1941)
     Compleet (M. 1)

-Barchem-bladen. Orgaan van de Barchembeweging. (voortzetting van Omhoog; samengegaan met De Smidse; voortgezet als Het Kouter) 1925-1935 (redactie o.m.: M.J.A. Moltzer: okt. 1926-dec. 1935 )
     Ontbreekt: 4e jrg nr. 8, 9; 9e jrg. nr. 5, 6, 8, 9;  (M. 2)

-Levenskracht. Maandblad voor Reiner Leven (medewerkers o,m A. Klaver)
     Aanwezig 1911 - 1913 (jrg 5 - 7) (M.3)

-Vox Theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift 1930-
     Aanwezig: 1931/32 (3e jrg) – 1960/1961 (31e jrg) behalve 1956/57 (27e jrg) (M. 4)

-De Stroom. Vrijzinnig godsdienstig weekblad (opgegaan in weekblad voor humanistisch christendom) 1921-1934
      Aanwezig: 1930/1931 (Reisverhaal van F.Kleijn) (M. 8)

-De Smidse. Maandblad voor moderne religie en humanistische cultuur (voortgezet als Het Kouter) 1926-1935 (redactie o.m.: L.J. van Holk 1926 – 1935; J. A. de Koning 1926 – 1933; R. Baelde 1934 – 1935; W. Schermerhorn 1934 – 1935)
     Aanwezig: 1926-1928 incompleet (M. 9)

-De Uilenspiegel. Mededelingenblad VCSB 1955-
     Aanwezig: dec.1957-okt.1959 M.18

-Nieuw en Oud (artikelen van remonstrantse auteurs opgeborgen in klapper)
     Aanwezig: 1860, 1865, 1867-1873 

-Los en Vast
     Aanwezig: 1866 2e afl; 1871 2e, 3e, 4e afl; 1872 1e, 3e afl; 1873 compleet

-Theologisch Tijdschrift
     Aanwezig: 1893 27e jrg

-Nieuw Theologisch Tijdschrift  (voortzetting van Teyler’s Theologisch Tijdschrift) 1912-1946 (redactie o.m.: K.H. Roessingh 1924-1926; H.Y. Groenewegen 1917-1930; L.J. van Holk 1932-1946;  J.A. de Koning; 1934-1946; A.H. Haentjens: 1935-1946)
     Aanwezig: 1938 afl. 1,3,4; 1939, 1940 afl. 1,2,4; 1941, 1944-1946 afl. 1,4.
 

Boeken

-De Koran. Vertaling Ahmadiyya Gemeenschap. (6e dr 1994) (M.11)
-Het boek van Mormon (1967) (M.12)
-Concordantie op het liedboek voor de kerken (1992) (X. 3)
-Concordantie op de Bijbel (NBG) (X. 4)
 
 

-De Nieuwe Catechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen.
 In opdracht van de bisschoppen in Nederland (1966) (M. 4)
-Taizé door P.A.Elderenbosch (M. 5)
-Handreiking voor het pastoraat (23 deeltjes 1986-1994) (M.10)
-Thuis omgaan met dementie. Alzheimerstichting (z.j.) (M.13)
-V.C.S.B. Getijdenboek (1960) (M.14)
-Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond van Nederlandse predikanten (5e dr. 1919) (M.21)

 

naar boven hoofdindex