BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA 
hoofdindex

Thema:                               Kunst en Cultuur


  
IN  BEWERKING

   E.H. Cossee
         "Kerkbouw en kerkinrichting bij de remonstranten", Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 10
         (1994) 73-120 (Coss 6)
J.F. Goud
        -"Protestanten en de kunst" in: M. Tolsma ed., Prachtig Protestant (Zwolle 2008) 10-20
         (Tols 1)
        -Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) ed (Goud 14)
        -Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) ed. (Goud
         15)
J.H. Groenewegen jr.,
       -"Iets over de waarde en de gevaren van muziek voor ons godsdienstig leven", De Smidse
        9 (1934) 78-88 (Z.GroeJ) 
H.J. Heering,
       -Geloof en Cultuur: een Remonstrantse verantwoording (1984) Kort Bestek 24 (HeeH 25)
G.J. Hoenderdaal
       -Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing (1948) proefschrift (Hoen 1)
       -"De betekenis der aesthetica voor de systematische theologie", NTT (1948/9) 359-372 
        (Z.Hoen) 
       -"Drie dichters en de tijd", Wending 6 (1951) 415-425 (Z.Hoen) 
       -"Schoonheid als verhulling en onthulling van het Heilige" in: H. Faber e.a., Uitzichten: 
        vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 137-166 (Fabe 1) 
       -"Protestantse kerkmuziek", Wending 8 (1953/54) 717-725 (Wend 3, Z.Hoen) 
       -"Esthetische en religieuze ervaringen", NTT (1978) 197-217 (Z.Hoen) 
       -Het esthetische, een weg tot geloof?: gedachten over godsdienstige en esthetische
        ervaring (1982) (Hoen 18)
       -"Muziek en religie", Wending 39 (1984) 401-409 (Z.Hoen) 
       -“Kunst en engagement” in: J.P. Heering e.a. ed., Geloof en esthetiek ( 1987) 64-74
         (HeeJ 3) 
L.J. van Holk,
      -"Religie en cultuur", Barchembladen (1933/34) 29-33 ( M. 2) 
      -Bijbel en cultuur (1937) (Holk 17) 
A.C.J. Jonkers
       -Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) scriptie (N.Jon.2)
       -Mozart en zijn tijd (1981) scriptie (N.Jon.2) 
P.A.P.E. Kattenberg e.a. ed.,
       -Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) catalogus tentoonstelling (Katt 6) 
R. Miedema,
       -Albrecht Dürer en de reformatie (1926) (Mied 3)
       -Christus in de beeldende kunst (1927) (Mied 4) 
       -Odilon Redon en Albrecht Dürer (1928) (Mied 11) 
       -Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 1e congres voor religie en bouwkunst
        (1928) met anderen (Mied 9) 
       -Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 2e congres voor religie en bouwkunst
        (1929) met anderen (Mied 10) 
       -Koptische kunst (1929) (Mied 12)
       -Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland en haar beteekenis 
        voor liturgie en oecumenische beweging (1936) (Mied 20) 
       -"De beeldende kunst aan en in het kerkgebouw" in: J.N. Bakhuizen van den Brink ed.,
        Protestantsche Kerkbouw (1946) 209-234 (Bakh 1) 
       -De bijbel in de beeldende kunst (1947) Servire’s encyclopaedie  B 4b/3 (Mied 16)
       -Rembrandt (1949) (Mied 18)
       -Vincent van Gogh en het evangelie (1950) (Mied 8) 
K.H. Roessingh, -Persoonlijkheid en cultuur (1916) oratie (Roes 1)     
naar boven
hoofdindex